041-34767666 دفتر مرکزی : تبريز، خیابان آزادی، چهارراه لاله

بازرگانی مهدی پور

كاشی و سراميك و متريال ساختمانی

ایفاسرام

طرح کوپر کرم ایفا سرام توضیحات طرح کوپر زیتونی ایفاسرام توضیحات طرح فینیکال ایفاسرام توضیحات پرسلان ماربلین ایفا سرام توضیحات طرح پاسکال زیتونی ایفاسرام توضیحات طرح پاسکال طوسی ایفاسرام توضیحات طرح سوییا ایفاسرام توضیحات دکور ونیز ایفاسرام توضیحات طرح لستر ایفاسرام توضیحات طرح پاریس آبی ایفاسرام توضیحات طرح پاریس زیتونی ایفاسرام توضیحات طرح پاریس صورتی ایفاسرام توضیحات طرح پاریس کرم ایفاسرام توضیحات تابلو آرتینو F12 دیجیتال ایفاسرام توضیحات تابلو آرتینو F11 دیجیتال ایفا سرام توضیحات تابلو آرتینو F10 دیجیتال ایفاسرام توضیحات تابلو آرتینو F9 دیجیتال ایفاسرام توضیحات تابلو آرتینو F8 دیجیتال ایفاسرام توضیحات تابلو آرتینو F7 دیجیتال ایفاسرام توضیحات تابلو آرتینو F6 دیجیتال ایفاسرام توضیحات تابلو آرتینو F5 دیجیتال ایفاسرام توضیحات تابلو آرتینو F4 دیجیتال ایفاسرام توضیحات تابلو آرتینو F3 دیجیتال ایفاسرام توضیحات تابلو آرتینو F2 دیجیتال ایفاسرام توضیحات

کاشی و سرامیک

پارکت

کاغذ دیواری